Välkommen till Gothem

Kom och lyssna till Bypops berättelse om Beatles i ord och musik. Vi får höra om deras första tid! Den 5/5 kl 19:00 i Gothems bygdegård. Kaffeservering i pausen.
100 kr i inträde  40 kr för fika
Hjärtligt Välkomna! Gothem sockenförening