Välkommen till Gothem

Gothem är en strandsocken på Gotlands östra sida med vacker natur, långa sandstränder, strandängar och skog. Här finns intressanta fåglar och växter liksom en kulturbygd med medeltida byggnader och fornminnen.
I Gothem finns också fina möjligheter till övernattning och att få gott fika och mat.

Aktuellt:

Lördag den 24 oktober bjöd Gothem sockenförening in till gemensamt melodikryssande. Det blev en trevlig start på en gråmulen höstlördag.  Vi lär säkert göra om det. Text och foto Christina Näslund

På gång i Gothem:

Lägg till nytt evenemang