Välkommen till Gothem

Gothem är en strandsocken på Gotlands östra sida med vacker natur, långa sandstränder, strandängar och skog. Här finns intressanta fåglar och växter liksom en kulturbygd med medeltida byggnader och fornminnen.
I Gothem finns också fina möjligheter till övernattning och att få gott fika och mat.

Senaste nytt:
P g a rådande omständigheter så blir det tyvärr inget Midsommarfirande vid Kilen/Körkrum i år. // Styrelsen

Söndagen den 5 juli mellan kl 13 och 16 vid Gothems bygdegård sker försäljning av
Skrift 7 Boken kostar 200 kr.  Försäljningen kommer att ske utomhus. Tänk på att hålla avstånd!

P g a rådande omständigheter så är årets Gothemdag inställd. // Styrelsen

På gång i Gothem:

Lägg till nytt evenemang