Alfens Samfällighetsförening

Kontaktperson:
Gunnar Hermansson
Gothem Botvalde 728
624 30 Slite
Tel 070 84 98 111

Medlemmar:
Ägare till fastigheter som har del i samfälligheten Gothem S:3.

Allmän information:
Alfvens samfällighetsförening är en förening som har bildats av delägarna i Gothems II:a Skifteslag. Syftet med föreningen är att förvalta Gothem S:3.

Verksamhetsbeskrivning:
Föreningen arrenderar ut grusgropen(gräsområdena norr och söder om infarten till Gothem Strandbad) till Stiftelsen Gothem Strandbad för att användas som campingplats. Upprensning av gamla torra träd har också gjorts under året och är nu till försäljning se annons till höger.

Styrelse:
Ledamöter: Gunnar Hermansson, ordförande, Jan Näslund vice ordförande, Jessica Hermansson kassör och Åke Stridh sekreterare.

Suppleanter: Christer Hedlund och Mona Marmsjö