Gothem LRF

GOTHEMS LRF-AVDELNING
Ordförande:Jessica Hermansson
Kontaktadress:jessica.hermansson@botvalde.com
Telefon:070 966 08 37
Antal medlemmar:  97 st
Hemsida: www.lrf.se

Verksamhetsbeskrivning:
Att bevaka olika frågor inom landsbygd jord- och skogsbruk. Samt att vara en social del för landsbygden. Stötta medlemmar i näringspolitiska. juridiska och äganderättsfrågor.

Allmän information om föreningen:
Av föreningens 54 medlemmar är 38 stycken lantbruksmedlemmar, 9 stycken landsbygdsmedlemmar och 7 stycken personmedlemmar.