Gothem LRF

GOTHEMS LRF-AVDELNING
Ordförande:Anna Hedman
Kontaktadress:anna_hedman@outlook.com
Telefon:0735860498
Antal medlemmar:  97 st
Hemsida: www.lrf.se

Verksamhetsbeskrivning:
Att bevaka olika frågor inom landsbygd jord- och skogsbruk. Samt att vara en social del för landsbygden. Stötta medlemmar i näringspolitiska. juridiska och äganderättsfrågor.