Agbod

Agbod

Det mest idylliska av våra fiskelägen är sannolikt Agbod som förr hade stor betydelse för husbehovsfisket. I dag förekommer där endast ett kustnära fiske med mindre båtar.