Botaniskt intressanta markområden

Botaniskt intressanta markområden

Botaniskt intressanta markområden finns bl a längs kusten kring Gothemhammar med både röd och vit skogslilja och på de låglänta markerna innanför klapperstenskusten växer flugblomster, salepsrot och ett tiotal andra ordchidéarter.

På Kyrkbingegrund och söder därom finns stora bestånd av Adam och Eva samt krutbrännare.