Botvaldevik

Botvaldevik

Numera är Botvaldeviks fiskehamn, som stod färdigbyggd 1952 och invigdes 1956, den enda fiskehamnen som är i funktion. Botvaldevik var under 1800-talet utlastningsplats för bl a trävaror och kalk.