Fiskelägena i Gothem

Fiskelägena i Gothem

Fiskelägena i Gothem har haft stor betydelse för försörjningen i gången tid.
Numera är Botvaldeviks fiskehamn, som stod färdigbyggd 1952 den enda fiskehamnen som är i funktion. Idfisket i Gothemån på vårarna är allt fortfarande livligt.
I sockenmuséet tillhandahålles en sammanställning ”Fiske och strandbruk i Gothem socken”, som kan studeras av intresserade.
Botvaldevik var under 1800-talet utlastningsplats för bl a trävaror och kalk. Även vid Bryggans fiskeläge förekom liknande utlastning.