Fjärdinge änge

Fjärdinge änge

Fjärdinge änge vårdas av Hembygdsföreningen på traditionellt sätt med fagning på våren. På eftersommaren utförs slåtter, (delvis med lie), sedan alla slags örter och orkidéer blommat färdigt och hunnit sätta frö.
Fjärdinge änge är med bland de ca 280 hektar gotländska ängar, som ingår i gotländska ängskommitténs registrering av hävdade ängar.