Kastalruinen

Kastalruinen

Kastalruinen framför kyrkan är ett av de 17 försvarstorn, som ligger vid eller i anslutning till våra kyrkor, där socknens invånare kunde innesluta sig vid krigsfara. Den hade ursprungligen fem våningar, och störtade samman år 1867.