Kaupungsporten

Kaupungsporten

Gårdsporten till Kaupungs gård är byggd under medeltiden och är fortfarande i mycket fint skick.