Körkräum

Körkräum

På området vid kilen på ”Körkräum” vid Magnuse har tidigare funnits en brandbod. En liknande bod har uppförts på den gamla grunden och boden invigdes 1995. Området är nu en fin rastplats för turister och andra som besöker Gothem.
En informationstavla är placerad där och det finns också en torrtoalett att tillgå. På Körkräum har midsommarfirande hållits i många år. En sommarfest har ägt rum där sen ett antal år tillbaka. Körkräum har blivit en mycket populär samlingsplats i socknen.