Kyrkbinge Vattensåg

Kyrkbinge Vattensåg

Kyrkbinge vattensåg är belägen i avflödesån från myrområdena mellan Gothem och Norrlanda. Den var en av många vattensågar som under gångna sekel var i drift i socknens vattenutflöden.
Restaureringen har utförts av Gothem Hembygdsförening under ledning av Axel Lindahl.
Den sågbänk, som nu står uppställd i såghuset är en gåva av Gösta Wahlén, Kauparve i Lärbro, och har ursprungligen ägts av bröderna Grahaam (”Grimmarna”), Gullauser i Hangvar.