Lina myr

Lina myr

Lina myr, det stora myrområdet med ingränsningar i Gothem, Vallstena och Hörsne, var före den slutgiltiga utdikningen 1945-1947, den sista av Gotlands större bevarade träskartade myrar med ett rikt fågel- och växtliv och med gäddor och annan insjöfisk i de grunda träsken.

Efter många års utredningar och motstånd från naturvännerna blev uppodlingen beslutad och avvattningen påskyndades genom att Gothemån fördjupades och breddades.