Majstar-råjr

Majstar-råjr

Majstar-råjr är ett av Gotlands större bronsåldersrösen och ligger på klintkanten av ett ursprungligt sankområde. Röset är 33 meter runt om och fyra meter högt och omges av ett antal mindre raukformationer.