Minnesburgen

Minnesburgen

Området vid Nybro där en minnessten är placerad har gjorts i ordning. Platsen utgör ett mycket trevligt inslag vid infarten till Gothem från Vallstena.

Invigningen av Nybro ägde rum den 10 september 1943, då denna sten avtäcktes. Inskriptionen är följande: År 1943 invigdes denna bro. Då var Gustaf V landets konung och Erik Nylander landshövding på Gotland. Samma år slutade det skede, då kommunerna hade allmän väghållning på landsbygden. Bro välvdes väg bröts vid vikingavåg. Ond tid rådde.

KÄLLA: De gotländska vägdistrikten 1893-1943. Utgiven av vägstyrelserna på Gotland 1944.