Prästladugården

Prästladugården

Socknens museum i den vackra Prästladugården innehåller många äldre bruksföremål, bl a åker- och kör-redskap som använts av Gothemborna.
Alltsamman har pietetsfullt och varsamt restaurerats av Arvid Pettersson, Nybingels, under de år han var en av de drivande krafterna i Gothems Hembygdsförenings styrelse.