Sojdet

Sojdet

Sojdet i Markalden vårdas av Hembyggdsföreningen vilka än idag tänder och framställer tjära, ungefär vartannat år. Tjäran används sedan för att vårda och underhålla byggnader i socknen.
I samband med att Sojdet tänds inbjudes allmänheten att deltaga när Sojdesgubben skrämmer allt trolltyg på flykten. Underhållning och kaffe serveras besökarna.