Spänggar

Spänggar

En gammal spång som i gamla tider användes när man gick till stranden för att mjölka korna har rekonstruerats över norra delen av Storsund. ”Spänggar” invigdes på hösten 1997.

Spången är nu 143 m lång och har anor från 1670-talet.