Storsund

Storsund

Storsund, är den grunda fågelsjö som avsattes som naturreservat i samband med utdikningen av Lina myr. Linamyrsintressenterna förvärvade Storsundsområdet och överlämnade det till Svenska Naturskyddsföreningen som en kompensation för Lina-myrsuppodlingen.

I Storsund häckar många fågelarter, såsom brunand, kärrhök, häger, skäggdopping och sumphöna. Fågellivet kan iakttas från fågeltornet, som uppförts i södra delen av området och anvisningsskylt finns längs vägen.
Stora vass- och agbestånd omger de öppna vattenytorna växer bl a flera orkidéarter, såsom spindelblomster, ängs- och sumpnycklar och purpurknipprot.