Sockenbok

SOCKENBOK OM GOTHEM

Under 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en sockenbok om Gothem som en del i Sockenföreningens verksamhet. Arbetet har hela tiden letts av en arbetsgrupp som strävat efter att engagera många att delta. Därför har under alla år anordnats öppna möten för alla intresserade. De går under benämningen Öppen bok och annonseras i På gång och korta minnesanteckningar läggs ut på hemsidan.

2013 beslutades att inte samla allt material i en enda bok utan att istället ge ut en skriftserie med rubriken Gothem – en strandsocken.

I juli 2014 kunde vi presentera första delen i vår Skriftserie. Den hade fått rubriken Gothems natur, geografi och tidiga historia. Ett år senare, i juli 2015 kunde vi presentera andra delen med rubriken Om kyrkan, frikyrkan och skolan och 2016 tredje delen Om föreningsliv, händelser och utveckling.

Den fjärde delen innehåller bland annat jordbruk, skogsbruk och handel och vi räknar med att den skall vara färdig nu i juli 2017.

Ytterligare en del, som bland annat handlar om fiske, är planerad att ges ut sommaren 2018.

Böckerna finns att köpa vid Vitvikens Café, Krampbroboden i Fole och Wessman o Petterssons bokhandel i Visby.

Nästa öppen bok blir 30 juli kl 18 vid Vitvikens cafe. 

Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna
Lilly Vävare       070 299 40 47
Jan Carlson       jan.carlson.0858570128@telia.com
Gunilla Carlson  gunilla.carlson@telia.com