Vandrings- och cykelleder i Gothem

Avsikten här är att berätta om sådana vandringsleder i Gothem socken där du så lite som möjligt behöver gå samma väg tillbaka som du tidigare gått + att gå så lite som möjligt på asfalt.

Alla är rundvandringar, så det går att börja var du vill. Här presenteras de såsom upptäckaren påbörjat vandringen.

Men cykelleder går också att skapa! Där finns rika möjligheter att cykla runt med eller utan asfalt. Också på skogsvägar. Och självklart går alla cykelvägar också att vandra.

Här kommer några exempel Du är varmt välkommen att fylla på med dina vandringsleder, till lolanderholm@gmail.com, eller direkt till sockenföreningen. Se vidare OM sidan Sevärdheter i Gothem:

Röd-markerat: Vägar som fungerar att både gå och cykla. Blå-markerat är de stigar du måste gå till fots. Här kan du se så väl Kvarnrunda/Södra Sunds-vandringar som Fiskeläge-runda/Norra Sunds-vandringar liksom var det är möjligt att cykla

Kvarnvandring 1 – närmare 3 kilometer (Se karta 1)
Fiskeläge-vandring – drygt 7½ kilometer (Se Karta 1)
Skogsvägscykling till fiskelägen. Se karta 1