Välkommen till Gothem

Gothem är en strandsocken på Gotlands östra sida med vacker natur, långa sandstränder, strandängar och skog. Här finns intressanta fåglar och växter liksom en kulturbygd med medeltida byggnader och fornminnen. I Gothem finns också fina möjligheter till övernattning och att få gott fika och mat.

Aktuellt:

BOKSLÄPP I GOTHEM söndagen 4 juni kl 14 vid Kyrkebinge såg
Från Gutabygd 2023 har kommit. Hurra! – Gotlands Hembygdsförbunds årliga skrift.
Bland många intressanta artiklar finns en om Kyrkebinge såg och andra sågar och kvarnar i
Gothem.
Söndagen 4 juni ses vi klockan två vid Kyrkebinge såg, för där kan ni köpa boken. För 10
eller fler betalar ni 125 kr/ex. Enstaka ex dagens förmånspris: 150 kr. En låda med 15 ex
kostar 1 875 kr.
Kl 14.30 berättar Lotta Landerholm om Kyrkebinge såg och andra kulturbyggnader i socknen.
Medtag kaffekorg och stol.
Välkomna!


På gång i Gothem:

Lägg till nytt evenemang