Gothem ställer om! Möte om vatten och mat

Gothem ställer om!

Världens ledare diskuterar nu hur vi ska nå klimatmålen. Det går trögt. Men att vi alla behöver bidra till omställningen står klart. Kanske går det lättare om vi utgår från oss själva på hemmaplan?

I sockenföreningen vill vi gärna dra ett stå till stacken med ett möte om två aktuella frågor för oss i Gothem med omnejd.

Räcker vattnet? Vattenbrist i Åminne i somras! Vad händer framöver? Hur ser regionens planer för vattenförsörjning ut? Hur är det med vattentillgång och vattenkvalitet i socknen mer generellt? Och hur kan Cementas planer på ökad kalkbrytning påverka grundvattentillgången?
Patric Ramberg, Gothembo och ansvarig för vattenfrågor i Region Gotland medverkar.

Handla mat i Gothem? Så fick de sitt bygglov, Dennis Silvén och Martin Jacobsson. Snart sätter de upp en ny matbutik i Vitviken. I bästa fall kan det bidra till att minska bilkörning för oss som bor i trakten. Men hur är det tänkt att funka? Vad kommer att finnas i butiken? När öppnar den? Kommer det att finnas lokalproducerad mat?
Dennis Silvén, Gothembo och ansvarig för den nya butiken medverkar.

Alla är välkomna till Gothems bygdegård onsdag 1 december kl 19:00.
Medlemmar, vänner och bekanta! Servering av kaffe och te!