J Hultmans Entreprenad AB

J HULTMANS ENTREPRENAD AB

Ägare:
Johan Hultman
Adress:
Lännavägen 30 Slite
624 49 SLITE

Telefon:
Arbete: 0498-22 08 08
Hem: 0498-342 43
Mobil: 070-672 08 00

Hemsida: www.hultmansentreprenad.se/

Verksamhetsbeskrivning:
Grunden till företaget lades redan år 1932 då firman etablerades som en kombination av åkeri och grusföretag. Verksamheten har utvecklats sedan dess och sysselsätter idag tre anställda som på ett mycket bra sätt representerar företagets koncept kring allt från orörd mark till färdig entreprenad. Verksamheten drivs idag av Johan Hultman.

Verksamheten omfattar t ex anläggning av husgrunder och skogsvägar, VA-arbeten, asfaltering, plattläggning, kabelarbeten och dränering, men också arbeten kring kalkstensmurar, trädgårdsarbete, staket och stängsel, fjärrvärme och kyla, rivning och dikesrensning. Bredden möjliggörs tack vare den starka maskinparken bestående av tre grävmaskiner, två hjullastare, två kedjegrävare, lastbil och Bobcat men givetvis också tack vare den kvalificerade personalen.

Medarbetarna i företaget är erfarna och självgående och är vana att fatta egna beslut och att lösa kundernas problem. Man gör alla typer av markjobb för både företag, kommuner och privatpersoner.

J-Hultman_1J Hultmans Entreprenad AB verkar över hela Gotland och anlitas ofta i samband med arbete kring husgrunder, avlopp och trädgårdar. Man lägger isolering, armering och gjuter. På uppdrag av Skanska står man även till tjänst med uthyrning av maskiner.
Man arbetar snabbt och flexibelt och kan ta sig an hela trädgårdar. Man jobbar också en hel del med stenmurar och kalksten och har ett gott samarbete med andra entreprenörer i branschen.

En annan av företagets specialiteter är kabelgrävning. Med sina kedje- grävare kan Johan och hans kollgegor lägga ner exempelvis fiberkabel utan att skada marken, en teknik som lämpar sig väl på odlade gräsytor.