Spängar

Nu är spängar färdigt att besöka igen. De som sågat, spikat och ordningställt allt är Tommy Jacobsson, Olav Lindahl,  Johnny Johansson, Åke Gustafsson, Magnus  Åhlen, Sten Liljegren, Gunnar  Norrby  och Richardas Balta.
Välkomna att ta en promenad !

spangar