Avskedsfest för syföreningen

Idag har en epok tagit slut i Gothem. Syföreningen som varit knuten till Gothems Sockenförening har i dag lagts ner. Sedan 1952 har den funnits och man gick hem till varandra och handarbetade. Sedan drygt 20 år så har man nu samlats 1 gång i veckan i bygdegården. Många stygn har sytts av dessa kvinnor och många är vi som sett fram emot den årliga syföreningsaktionen då vi kunnat få ropa in dessa fantastiska arbeten.Gerhard Johansson har länge varit föreningens kassör. Lika länge har Åsa Karlsson fört klubban på auktionerna.
I gänget som varit med till slutet kan nämnas att Ulla och Gunnel Jakobsson varit med längst.Idag så samlades de för att ha en avskedfest i bygdegården då passade sockenförenings ordförande på att komma och få tacka alla dessa fantastiska kvinnor för all tid och engagemang de gett!

syforening

från vänster : Kristina Norrby (f. Wahlgren), Åsa Karlsson, Gertrud Bergman, Rie Öberg, Kerstin Westberg, Gerhard Johansson. Sittande från vänster: Ulla Jakobsson, Gunnel Jakobsson, Maud Johansson, Ann-Marie Mattes