Nybro ska bytas ut

Nybro ska bytas ut

Nu ska bron över Gothemsån längs väg 624 vid Västerbjärs bytas ut för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten och för att klara fler och tyngre fordon. Trafiken leds om under arbetet. Man beräknar att vara klara till sommaren 2018. 
Arbetet har precis påbörjats och bilderna är från den 30 augusti. 
Text: Trafikverket och Anders Stenström
Foto: Anders Stenström