HUSFOTON I GOTHEM

Hej Gothembor

Skrift 7 av ”Gothem – en strandsocken” ska handla om gårdar och ställen i socknen.
Planen, som den ser ut nu, är att det ska finnas bilder på alla boningshus med fast boende samt vissa fritidshus som tidigare hade året-runt-boenden.  

Deltagare från ”Arbetsgruppen för Gothems sockenbok” har hört av sig till alla nuvarande ägare för att få uppgifter liksom tillåtelse att huset fotograferas.

Foto-arbetet kommer jag att påbörja snart, och det kan komma att fortgå in på våren.

Jag vill nu att ni ska veta att om det dyker upp nån en bit från husknuten, så kan det vara jag. Lovar att jag inte ska hålla till där länge.

Om du vill skicka in ett eget taget kort går det bra till min e-postadress. Eller om det är nåt du funderar över, så hör av dig/er.

1 oktober 2019,

med hälsningar från Lotta

Lotta.landerholm@ownit.nu
Tel: 0708 434498