Sockenföreningens Årsmöte

Gothems Sockenförening hade Årsmöte i Bygdegården 2 mars 2019.

Klockan tolv den 2 mars samlade vi för att ha årsmöte med Gothems sockenförening. Sammankomsten inleddes med en jättegod rådjursgryta, potatis och sallad. Därefter hölls mötesförhandlingar med Gerty Holmstedt som ordförande och Gunilla Carlson som sekreterare.
Stämningen var god, kanske särskilt som att många hade sagt att de vill bli återvalda. Ett par sektioner lades ner på grund av att de som varit ansvariga för dem under ganska många år valt att nu sluta. Det var Festsektionen och Sektionen för Nyinflyttade. Ansvar lades vad gäller båda verksamheter på styrelsen för nya idéer.
Ordföranden Christina Näslund bad oss tänka efter hur vi kan sprida till våra grannar, som inte var med, hur trevligt och grannsämjande det kan vara att delta i olika aktiviteter. Inte minst arbetsdagar då man både jobbar, umgås och får något gott till livs.

Mer noggranna anteckningar kommer senare från årsmötets sekreterare om vad som diskuterades och beslutades.

När själva årsmötet var slut bjöds det på kaffe och mazariner. Under tiden det avnjöts visade u.t. bilder på de 8 olika byggnader eller minnesmärken som finns i Sockenföreningens hägn att vårda sig om. Samtidigt berättade styrelserepresentanten, tillika sammankallande, i byggnadssektionen Maria Lööw om vilka reparationer som planeras under året och framöver. Särskilt värt att märka är att Prästgårdsladugården nu är i Sockenföreningens ägo, samt att ansökan sänts in gällande Kulturarvsarbete till Riksantikvarieämbetet om anslag för iordningställande av museet. Närmare information kommer läggas ut på Gothems hemsida.

Sedan följde en kort presentation av det rika filmmaterial som sockenföreningen fått till skänks av Kerstin Olofsson. Det är från de filmer som hennes livskamrat Bengt Johansson gjorde tillsammans med Lennart Andersson från slutet av 1990-talet och fram till 2004. Ett anslag från Bengts begravning har också skänkts till Sockenföreningen för att särskilt ta vara på dessa filmer.
Samtliga filmer finns nu överförda på hårddisk. Det rör sig om 150 – 200 timmars film, och blir därmed omöjligt att hantera i en grupp som ska se allt. Det skulle ta flera år. En modell kommer att utprovas under 2019, där de som vill och kan något om Gothem ser en, eller vartefter kanske fler filmer. Antecknar de tidsangivelser som finns inom varje film när en händelse börjar och slutar, och vad den handlar om.

Till dagen hade Håkan Hedman klippt en film, sedan u.t. letat fram avsnitt som innehållsmässigt är intressanta. Svåra frågor kommer att uppstå vad gäller kvalité på ljud och bild. MEN särskilt att materialet absolut inte får lämnas utanför dem som arbetar med det. En del är högst privat, och en del är sådant där de som är med på filmerna absolut måste tillfrågas om innan det tas vidare.
= Tas vidare in i FILMER OM GOTHEM – Det är vad arbetet syftar mot.

En lista gick runt där det gick att anmäla intresse att vara med i detta arbete och ett första möte ska hållas i Bygdegården 31/3 kl 15.00.
Om du är intresserad av att delta i detta arbete är du välkommen att höra av dig till lotta.landerholm@ownit.nu eller hkan.hedman@gmail.com eller christinas@hotmail.se
Kan du inte komma 31/3, kanske du vill hoppa på senare. Vi får talas vid om det.

Hälsningar från Håkan Hedman och Lotta Landerholm, Gothems Filmsektion.