Röda Korsets kretsstämma

Söndag 21 Februari hölls RKs kretsstämma utomhus vid bygdegården i Gothem.
Medlemmarna satt på säkert coronaavstånd.
Ordförande Magnus Åhlén
Hälsade alla välkomna och började mötet med en tyst minut för hedrande av de Medlemmar som avlidit under 2020.
Detta var en historisk kretstämma där Gothem och Norrlanda kretsar slogs samman till en.
Numera heter man Gothem Norrlanda Röda Kors krets.
Styrelsen består av 8 ledamöter.
Magnus Åhlén Ordförande
Lena Gardelin, Eva Johansson, Gunvor Ohlander, Lisbeth Ulrich, Annika Björklund, Gunilla Carlson och Elisabeth Kristiansson.
Detta möte blev även historiskt på en annan punkt. För första gången kunde man inte bjuda på klucko tie pga av corona. Så efter avslutat möte sas det hej då och alla åkte hem till sitt.
Text och foto: Christina Näslund