Möte om verksamheter i Gothem


Lördagen den 23 april samlades deltagare från de fem aktiva sektioner som finns i Gothem tillsammans med sockenföreningens styrelse i bygdegården.
Vi var dryga dussinet personer som var med. Vi informerade och informerades.
Samtalade om kommande planer + om hur information till socknens människor ska komma ut och hur kontakter ska hållas mellan olika sektioner samt styrelsen.
Här på Hemsidan kommer en sammanställning inom kort.
Dagens höjdpunkt var att Festsektionen ordnat fantastiskt fika med hembakade kakor och bullar + givande samtal med synpunkter och idéer.


Snart kommer alltså in här på hemsidan in ett dokument som beskriver Sockenföreningens mål och verksamheter + sektionerna och deras uppgifter. Nu bara kort – Sektionerna är för:

 • Byggnad och underhåll av kulturbyggnader som ägs eller förvaltas av föreningen.
  I den ingår också tre kommittéer för:
  * Fjärdinge änge
  * Sojdet i Markalden
  * Prästladugården
 • Marknader – Inga personer finns i denna grupp utan uppgiften att ordna marknader ligger på styrelsen, med hjälp av andra.
 • Fester – Verkar på olika vis för socialt umgänge och aktiviteter i socknen.
 • Hemsidan – Där det annonseras om sådant som är på gång i socknen samt där det finns information om socknen.
 • Nyinflyttade – Inga personer finns i denna grupp utan uppgiften ligger på styrelsen.
 • Bygdegården – Verkar för att sköta bygdegården i olika avseenden.
 • Filmer – Verkar för att ta vara på det rika filmmaterial som finns bevarat.
  En Möjlighetslista finns också där valberedningen samlat namn på personer som kan ställa upp och hjälpa till när de har tid, ork och lust. Den finns tillgänglig för styrelse och sektioner.
  PÅ GÅNG att ske verkar vara:
 • Renovering av köket i bygdegården (förmodligen vecka 19),
 • Anordning av grillplats utanför bygdegården,
 • Familjedag med aktiviteter och grillning (förmodligen 4 juni),
 • Genomgång av vad som behöver göras för de olika byggnaderna,
 • En arbetsdag där alla är välkomna att delta ska ske 7 maj i bygdegården (bl a staketmålning) OBS anmäl dig så det går att räkna ut hur mycket mat som ska lagas till lunchen.
 • Genomgång av samlingarna i Prästladugården för ställningstagande + om Riksantikvarieämbetet beviljar medel: Renovering.
 • En film om sojdesbränning 1999 kan kanske vara klar inför eventuellt sojde i år.

Vidare PÅ GÅNG under närmaste framtiden är

 • Onsdag, 4 maj: Samtal i bygdegården om hur vi skulle vilja påverka transportmöjligheter inom och utom socknen. OBS ENKÄT är utsänd. SVARA GÄRNA!
 • Måndag, 23 maj: Bypop utifrån Creedence Clearwater Revivals låtar.

Boka in och kom, hälsar Lotta Landerholm, som skrivit rapport från dagen 23/4, 2022