Instapling till sojdet

Fredag den 10 maj på förmiddagen staplade man in tjärved inför årets sojde, som skulle tändas dagen efter, i Markalden i Gothem. Det var många som hjälptes åt, så det var klart på fyra timmar.

Tjärveden staplades i varv efter varv och bankades ihop med en träklubba. Därefter täcktes det hela med halm och fuktig sågdus.

Det skulle egentligen ha tänts ett sojde förra året, men då var det för torrt och rådde eldningsförbud, men i år blir det av och lite tidigare än vanligt ifall det åter ska bli en torr sommar.

Text och foto: Anders Stenström