Tjära från sojdet

Nu har det tappats upp tjära från sojdet. Det blev ett bra resultat.

Nu går det att få köpa tjära för 150 kronor/ liter. Kontakta Olav på telefon 070-5952964 för beställning.

Text och foto: Olav Lindahl