Gothem LRF

GOTHEMS LRF-AVDELNING
Ordförande:Kaj Wahlgren
Kontaktadress:kwl@live.se
Antal medlemmar: 67 st
Hemsida: www.lrf.se

Verksamhetsbeskrivning:
Att bevaka olika frågor inom landsbygd jord- och skogsbruk. Samt att vara en social del för landsbygden. Stötta medlemmar i näringspolitiska. juridiska och äganderättsfrågor.

[wpdevart_like_box profile_id=”lrfgothem” animation_efect=”none” background_color=”” stream=”1″ border_color=”#fff” show_border=”yes” theme_color=”light” connections=”10″ width=”600″ height=”500″ header=”0″ locale=”sv_SE”]