Gothems Rödakorskrets

Kontaktperson: Magnus Åhlén
Kontaktadress: Gothem, Kyrkebjers 915
624 30 Slite
Kontakttelefon: 070 650 20 62

Antal medlemmar: 70 st
Etableringsår: 1940

Verksamhetsberättelse Gothems RKkrets 2019

Verksamhetsbeskrivning:
Röda korsets uppgift är att förhindra och lindra mänskligt lidande för och tillsammans med människor i utsatta situationer i Sverige och i andra länder. Till det arbetet samlar vi pengar genom b la marknader och lotterier för att stödja dem som drabbats av krig och katastrofer men också till socialt arbete i Sverige. Här hemma inriktar vi vårt stöd framför allt till barnen och de äldre.

Vi ordnar “Första hjälpen”-kurser för elever i 5:an och 9:an samt efter önskemål barnolyckfallskurser för föräldrar. Varje sommar ordnar vi en bussutflykt tillsammans med Norrlanda Rödakorskrets och som en hälsning i advent delar vi ut blommor till äldre och andra som vi vill uppmärksamma. Även nyblivna föräldrar gratulerar vi med en blomma.

Kretsen ansvarar också för verksamheten i Kupan i Slite varje måndag eftermiddag. Allt arbete sker ideellt där många hjälps åt.

Allmän information om föreningen:
När kretsen började sin verksamhet 1940 var det krigstidens behov som styrde arbetet. Utrustning skaffades för att ha sjuksängar i skolan, kretsen ordnade skärmbildsundersökning och blodgruppsbestämning. Med förändringar i samhället har kretsens arbete också förändrats. Nu handlar det här hemma främst om att se vad barn och gamla behöver där praktisk hjälp i vardagslivet, stöd och kontakt i ensamheten blir viktiga inslag.