Gothemkören

Kören bildades år 1920. Den är en fortsättning på en kör som bildades omkring 1915 och tillfälligt verkade som kyrkokör.

Så står det i ett dokument från 1959 och är det enda vi hittat om hur och när Gothems kyrkokör en gång började. Vid körens 75-års-jubileum 1995 intervjuades den då 91-årige Elias Jannehag av Gotlands Allehanda och berättade:

Vi var omkring 17-18 personer som var med från starten. Det var lite glesare på herrsidan än på damsidan och man var inte så bevandrad i noter då som nuförtiden. Vi tränade varje lördag och sjöng i stort sett varje söndag i kyrka. Under några år gav vi sångaftnar och sjöng genom inträdet ihop pengar till en ny kyrkorgel – vad jag minns rörde det sig om ungefär 70 000 kr. Jag var med och sjöng i kören under 40 års tid, men sedan blev hörseln nedsatt och då gick det inte att fortsätta.

Under 50- och 60-talen finns uppgifter om att det var 20 – 25 sångare i kören, av vilka minst fyra varit med i mer än 20 år. Man övade ett 30-tal gånger under året och sjöng i kyrkan 8 – 10 gånger framförallt vid de stora kyrkliga högtiderna men också ibland vid andra tillfällen. Några av sångerna är desamma som kören sjunger också idag, till exempel Hosianna och Dotter Sion vid Advent, Stilla Natt på Juldagen och Sommarpsalmen (En vänlig grönskas rika dräkt) vid Pingst eller Midsommar.

Vid den här tiden började kören också sjunga vid elden på Valborgsmässoafton, en tradition som fortsätter än idag 2020.

År 1973 slutade Rudolf Carlson som kantor efter att ha lett kören i 53 år.

Efterträdare blev Nils Sandelius och först hans hustru Karin och senare dottern Greta..

1976 organiserades kören som en förening och sedan dess kan man följa verksamheten i årsmötesprotokoll och fritt skrivna årsberättelser. Där beskrivs inte bara kyrkosjungandet och andra sångtillfällen runt om på ön utan också bland annat väderproblem,  uppvaktningar, fester och utflykter.

1985 slutade Nils Sandelius som kantor men stannade kvar som körsångare i många år. Nu kom Stina Lundberg och med henne en delvis ny repertoar. Då infördes traditionen med en julkonsert, under hennes tid på Trettondagen, senare på Nyårsdagens kväll.

Men Stina slutade och i början av 1990 sökte och fick Kjell-Åke Stenström kantortjänsten. I den ingick också att spela i Vallstena, Källunge och Norrlanda – Gothemkören, liksom Gothem pastorat , kom att omfatta flera socknar. Kören bytte namn, först till Gothems Pastoratskör och senare bara till Gothemkören.

År 1995 firade kören sitt 75-års jubileum.

Det firades med konserter, och pengar som kören fick in gick till resor och utbildningar.

Från den tiden är Julkonserten på Nyårsdagen och Musik i sommarkvällen första torsdagen i juli körens stora kraftprov.

2012 gick Kjell-Åke Stenström i pension och efterträddes av Birgit Sjöstedt Gahnfelt.

Birgit gick i pension och slutade som körledare, efterträddes 2017 av Anton Linnerhed, och han i sin tur sommaren 2019 av Katarina Ridderstedt.

Kören har under dessa senare år fått vara med om helt skilda stilar och sångval, och har njutit varenda träningstillfälle och konsert av dessa personers mycket olika individualitet.

2020 – detta coronans år – firar Gothemkören sitt hundraårsjubileum … -riktigt hur i dessa virustider vet vi ännu inte.

Se även Skrift 2 av Gothem – En Strandsocken, 2014 , Gothemkören, sid 95 – 99, där Gunilla Carlson ger en mer omfattande sammanfattning, varur den mesta informationen här kommer. (Sammanställt av Lotta Landerholm 2020)