Hangreby Hamnförening

Kontaktperson: Lisbeth Ulrich
Kontaktadress: Gothem Hangre 995
624 30 SLITE
Telefon: 0498-34284
Antal medlemmar: ca 55 st
Etableringsår: 1990

Verksamhetsbeskrivning:
Föreningen har till ändamål att förvalta, underhålla och vårda den inom Gothems socken belägna fastigheten ”Hangreby fiskeläge 1:1” samt den där befintliga småbåtshamnen. (Utdrag ur stadgarna,  fastighetsbeteckningen är dock ändrad till ”Gothem Hangrebod 1:1” numera).

Allmän information om föreningen:
För att kunna förvärva landområdet vid Hangrebod, bildades i mars 1948 Hangreby Fiskehamnsförening UPA, som var en ekonomisk förening. När sedan yrkesfisket upphörde ombildades den föreningen 1990 till Hangreby Hamnförening som är en ideel förening.