SPF Blåelden

Kontaktperson: Sten Björklund
Kontaktadress: Jungmansgatan 204
621 51 VISBY
Telefon: 0730 29 26 32

Antal medlemmar: 148 st
Etableringsår: 1973

Verksamhetsbeskrivning:
Föreningen håller månadsmöten och genomför aktiviteter som kan vara av intresse för pensionärer. Man arrangerar t ex studiecirklar, fastlandsresor, utflykter, grillaftnar, boule, bowling, spelar Bräus, vattengymnastik och stavgång. Kastar stenvarpa och spelar kubb.

Allmän information om föreningen:
Föreningen omfattar socknarna Källunge, Bäl, Vallstena, Gothem, Norrlanda, Anga, Kräklingbo, Hörsne, Bara, Ekeby, Dalhem, Othem, Slite och Visby.