Stiftelsen Gothems Strandbad

Kontaktperson: Olav Lindahl
Gothem Paradisvägen 11
624 30 Slite
Tel: 070-5952964
E-post olav.lindahl@gotlandica.se

Etableringsår: I mitten av 1940-talet

Allmän information:
I mitten av 1940-talet inköptes strandområdet Vitviken av Gothems socken. Det betalades med pengar från Gothems Magasinskassa, vars verksamhet inte längre var aktuell. Syftet var att garantera att gothemborna skulle få tillgång till sin badstrand. Man var orolig för hur det skulle bli efter att Dalhems storkommun bildats.

Verksamhetsbeskrivning:
Stiftelsen skall enligt stadgarna förvalta och vårda fritidsområdet Gothem Vitviken1:1, Gothems Strandbad. Området skall vara ett friluftsbad som är tillgängligt för alla. Området får inte försäljas eller styckas och inte heller brukas i direkt vinstsyfte. All inkomst skall användas för Stiftelsens syfte att hålla området i ordning till allas trevnad. En hjärtstartare finns uppsatt vid ingången till Caféet.

En dusch- och toalettbyggnad har uppförts, dessutom finns det 20 uppställningsplatser med elanslutning och 10 uppställningsplatser utan el för husvagnar/husbil. Hela anläggningen med café, golfbana, dusch och toalettbyggnad samt uppställningsplatser för husvagnar arrenderas av Jane Wetterstrand, Gothem.

Styrelsen för Stiftelsen, ledamöter valda av stödföreningen.

Styrelse
Olav Lindahl ordförande
Susann Olofsson(c) vice ordförande vald av Region Gotland
Torsten Andersson kassör
Marie Erlandsson (S) sekreterare vald av Region Gotland
Michael Olofsson, ledamot
Jim Wahlgren ledamot
Kristoffer Lindby suppleant
Tommy Jacobsson suppleant