Stiftelsen Gothems Strandbad

Kontaktperson: Gerty Holmstedt
Kontaktadress: Gothem Botvaldevik 572
624 30 SLITE
Telefon: 0498-340 36, 070-264 85 28

Etableringsår: I mitten av 1940-talet

Allmän information:
I mitten av 1940-talet inköptes strandområdet Vitviken av Gothems socken. Det betalades med pengar från Gothems Magasinskassa, vars verksamhet inte längre var aktuell. Syftet var att garantera att gothemborna skulle få tillgång till sin badstrand. Man var orolig för hur det skulle bli efter att Dalhems storkommun bildats.

Verksamhetsbeskrivning:
Stiftelsen skall enligt stadgarna förvalta och vårda fritidsområdet Gothem Vitviken1:1, Gothems Strandbad. Området skall vara ett friluftsbad som är tillgängligt för alla. Området får inte försäljas eller styckas och inte heller brukas i direkt vinstsyfte. All inkomst skall användas för Stiftelsens syfte att hålla området i ordning till allas trevnad.

En dusch- och toalettbyggnad har uppförts, dessutom har 10 st uppställningsplatser med el-anslutning för husvagnar färdigställts på Stiftelsens egen mark. Hela anläggningen med café, golfbana, dusch och toalettbyggnad samt uppställningsplatser för husvagnar arrenderas av Jane Wetterstrand, Gothem.

Styrelse:
Ledamöter valda av Stödföreningen. Olav Lindahl, vice ordförande, Torsten Andersson kassör, Gunnar Hermansson, Michael Olofsson, Jim Wahlgren

Suppleanter valda av Stödföreningen: Björn Ansin och Lena Gardelin.

Ledamöter valda av Region Gotland: Gerty Holmstedt (S) ordförande, Gunnel Jakobsson (C)