Stödföreningen Gothems Strandbads Vänner

Kontaktperson:Susann Olofsson
Junivägen 7, 624 30 SLITE
Tel: 070-5742041
E-post: susann.olofsson@gmail.com

Antal medlemmar 466 st.
Medlemsavgift 50 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Medlemsavgiften kan betalas in på föreningens bankgiro nr 263-7932 eller Swish nr 123 516 61 52.
Välkommen som medlem!

Allmän information:
I mitten av 1940-talet inköptes strandområdet Vitviken av Gothems socken. Det betalades med pengar från Gothems Magasinskassa, vars verksamhet inte längre var aktuell. Syftet var att garantera gothemborna att också i fortsättningen få tillgång till sin badstrand då man var orolig för hur det skulle bli efter att Dalhems storkommun bildats.

Verksamhetsbeskrivning:
Stödföreningen har till uppgift att stödja Stiftelsen Gothems Strandbad i dess verksamhet och vartannat år välja ledamöter och suppleanter i Stiftelsens styrelse Stödföreningen skall också bidra till att strandområdet hålls i snyggt och prydligt skick. Ett led i detta är den årligt återkommande fagningsdagen. Föreningen är öppen för alla intresserade.

Styrelse:

Styrelse
Susann Olofsson, ordförande
Lena Edman, vice ordförande
Mia Vävare-Fnine kassör
Kerstin Westberg sekreterare
Kaj Wahlgren, ledamot
Jan Näslund, ledamot
Joacim Fredriksson ledamot
Andreas Olofsson suppleant
Maria Gustavsson suppleant

Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2023

Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2022
Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2021
Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2020
Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2019
Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2018
Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2017
Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014