Stödföreningen Gothems Strandbads Vänner

Kontaktperson: Olav Lindahl
Kontaktadress: Paradisvägen 11 Gothemhammar
624 30 SLITE
Telefon: 0498-341 70, 070-595 29 64

Antal medlemmar 710 st.
Medlemsavgift 50 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Medlemsavgiften kan betalas in på föreningens bankgiro nr 263-7932 eller Swish nr 123 516 61 52.
Välkommen som medlem!

Allmän information:
I mitten av 1940-talet inköptes strandområdet Vitviken av Gothems socken. Det betalades med pengar från Gothems Magasinskassa, vars verksamhet inte längre var aktuell. Syftet var att garantera gothemborna att också i fortsättningen få tillgång till sin badstrand då man var orolig för hur det skulle bli efter att Dalhems storkommun bildats.

Verksamhetsbeskrivning:
Stödföreningen har till uppgift att stödja Stiftelsen Gothems Strandbad i dess verksamhet och vartannat år välja ledamöter och suppleanter i Stiftelsens styrelse Stödföreningen skall också bidra till att strandområdet hålls i snyggt och prydligt skick. Ett led i detta är den årligt återkommande fagningsdagen. Föreningen är öppen för alla intresserade.

Styrelse:

Olav Lindahl ordförande
Gunilla Carlson vice ordförande
Kerstin Westberg sekreterare
Bert Arweson kassör
Kaj Wahlgren, ledamot
Jan Näslund, ledamot
Joakim Ahlin, ledamot
Yvonne Engström, suppleant
Lena Edman, suppleant

Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2021
Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2020
Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2019
Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2018
Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll Vännerna o Stiftelsen 2017
Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014