Gamla tider

Arne Mallin är född i Gothem 1940. Han föddes på Körkrum.

Han har skrivit en riktigt bra histora om sin morbror som kallades för Kaupungs-Adolf. Adolf var en personlighet och udda person som säkert gjorde stort avtryck i socknen.

Morbror-Adolf-slutversion.pdf