Gothemfilm

En filmskatt finns i Gothem – på väg att grävas fram – Lotta Landerholm
Under åren 1995 – 2004 filmade Bengt Johansson, Nybroäng vid Suderbys (numera avliden),
liv och människor i Gothem. I många av dem intervjuar samtidigt Lennart Andersson,
Botvaldevik (också avliden), människor om deras erfarenheter och kunskapsområden, särskilt
om gamla traditioner och lokala brukningssätt. Filmerna gavs som gåva till Gothems
Sockenförening av Bengt Johanssons livskamrat Kerstin Olofsson, tidigare Gothembo numera
i Visby. Vid Bengts död donerades en summa till Sockenföreningen att speciellt användas för
tillvaratagande av dessa filmer.
För cirka 10 år sedan överfördes cirka 70 av filmerna till hårddisk. Samtidigt flyttades 22 över
till DVD-skivor.
2017 bildades en filmsektion inom sockenföreningen, med mig som enda deltagaren. Under
året gjorde jag, tillsammans med andra, ett antal genomgångar av materialet för att tydliggöra
vilka filmer som ännu inte fanns överförda till hårddisk. Antalet visade sig vara 58.
Efter granskning av offerter utfördes överföringen.
Under 2018 överfördes allt material till hårddiskar. En finns hos sockenföreningens
ordförande Christina Näslund. En finns hos mig och en hos Håkan Hedman. Han är den som
förstår sig på och kan hantera klippning samt sammanställning, och hans deltagande var en
förutsättning för att jag skulle fortsätta arbetet.
Till årsmötet i mars 2019 hade Håkan och jag sammanställt en film utifrån klipp ur sex helt
olika, som om spängar, idfiske, kanalgrävning liksom hemvärnsgårdens ombyggnad till
bygdegård. En lista gick runt bland de närvarande med möjlighet att anmäla sitt intresse att
ingå i en filmgrupp som skulle arbeta med att göra filmer av det stora materialet.
En grupp bildades bestående av tio personer, utöver Håkan och mig.
Jag gick efter detta igenom samtliga filmer, som då visade sig vara 172, och skrev upp vad de
innehåller. Skapade ”Stora biblioteket” = alla 172 filmer, med kort text om vad varje film
innehåller. Jag skapade också ”Lilla biblioteket” som bestod av filmer samlade i åtta teman +
förslag till ytterligare teman. Detta har sedan utökats med fler teman.
Många av filmerna innehåller flera olika teman, och numreringen av dem följer varken tid
eller tema. Bengt var mitt uppe i detta arbete. Han hann inte göra klart.
Filmgruppen har haft fem möten under 2019 och vi har underhand tränat oss i att se på filmer
och notera vad som bör finnas med i en framtida film, och vad som ska tas bort. Listor för
anteckningar har skapats för det av mig och Håkan. Där noteras också var i filmerna olika
personer dyker upp och vad de heter. Just den kunskapen kommer inte att finnas kvar så länge
till i socknen.
En film är klar och visades på Sockenföreningens årsmöte 2020: Handelsbodar i Gothem. –
Historia om fyra bodar + två filmer där sockenbor handlar. Se den på youtube här.
Ännu en film är nästan klar: Äldre tider: Arbete med kanaler, skog och gård. – Att leva i sorg
och i glädje.
En tredje film är under arbete. Den ska handla om sojdesbränning i socknen 1991 respektive
1997-98. Alla i gruppen har sett samtliga 10 filmer där temat ingår och flera av
gruppmedlemmarna har lämnat värdefulla synpunkter på vad som ska finnas med och vad
som ska tas bort. Vill det sig väl kan även den komma under 2020.
Vi i filmsektionen inbjuder fler att delta i detta arbete särskilt personer som kan känna igen
människor från äldre tid samt personer som har kunskap om klippning och annat i
”filmmakeri”.
Arbetet med film/er om sojdet fortsätter alltså och beslut om nytt tema fattas inom
filmgruppen.