Samlingsplatser i Gothem

Ställen där människor samlats i socken har ändrats genom åren. Det är inte mer än cirka femtio år sedan slåtter, tröskning, frikyrkor och syföreningar var viktiga mötespunkter.
I nutid utgår vi här från Körkrum med Kilen, Hemvärnsgården/Bygdegården och Prästgårdsladugården.
Men ”Sången” från förra seklet måste också få vara med. Platsen lever ännu kvar starkt i folkminnet.

Sången
Körkrum med Kilen
Gothems Bygdegård
Prästladugården