Prästladugården

Från 1 januari 2019 är Prästladugården (för karta se Samlingsplatser) i Sockenföreningens ägo. Här finns en boulehall i östra delen av nedervåningen där fester och marknader ibland ordnas, som julmarknaden – när den inte används till just boule. Resten av ladugården utgörs av museet i Gothem. Här har saker samlats in, framförallt från 1900-talets liv och bruk av jord, skog samt sjö för fiske.

Boulebanan i prästladugårdens östra del, som används både för boule och sammankomster av olika slag, 2019

Även den del av Prästladugården som är samlingslokal går att hyra av Gothem Sockenförening. Läs vidare på Hemsidan under Kulturbyggnader i sockenföreningens vård.