Sockenbok om Gothem

Under 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en sockenbok om Gothem som en del i Sockenföreningens verksamhet. Arbetet har hela tiden letts av en arbetsgrupp som strävat efter att engagera många att delta. Därför har under alla år anordnats öppna möten för alla intresserade. De går under benämningen Öppen bok och annonseras i På gång och korta minnesanteckningar läggs ut på hemsidan.

2013 beslutades att inte samla allt material i en enda bok utan att istället ge ut en skriftserie med rubriken Gothem – en strandsocken.

I juli 2014 kunde vi presentera första delen i vår Skriftserie. Den hade fått rubriken Gothems natur, geografi och tidiga historia. Sedan dess har vi presentat en ny del varje år:

År 2015: Om kyrkan, frikyrkan och skolan

År 2016: Om föreningsliv, händelser och utveckling.

År 2017: Jordbruksbygd i förvandling

År 2018: Fisket och livet vid havet

År 2019: En resa genom tid och rum

År 2020: Gårdar, boställen och deras ägare

Böckerna finns att köpa vid Vitvikens Café, Krampbroboden i Fole och Wessman o Petterssons bokhandel i Visby.

Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna
Lilly Vävare       070 299 40 47
Gunilla Carlson  gunilla.carlson@telia.com