Öppen bok 40

Öppen bok 40

Anteckningar från den 17 mars 2015.

Den allra första Öppen bok-träffen ägde rum den 4 december 2010 i Gothems församlingshem. Då kom det ett tiotal sockenboksintresserade personer och flera av dem var också med vid denna träff som hade nummer 40. Något jubiléumsfirande blev det inte, men en intressant kväll i god och glad stämning. De som kom var Lennart Andersson, Margit Arweson, Gunilla Carlson, Lars-Ulle Gadefors, Gunnel Jakobsson, Astrid Johansson, Bengt Karlsson, Åsa Karlsson, Leo Lövdahl och Lilly Vävare.

Gunilla hälsade välkommen till ett nytt arbetsår. Vi har mycket framför oss med kommande skrifter, men först ville hon samla in eventuella nya kommentarer om Skrift 1. Det enda som nämndes var att en del köpare önskat fler gamla bilder.

Gunilla redogjorde så för hur långt vi kommit med Skrift 2. Det mesta är klart för basgruppens granskning. Texterna är färdiga och av bildbehandlingen återstår mindre justeringar. Hans Arweson och Jan Carlson har gjort ett gott arbete denna vinter. Nu återstår bl a skriftens fram- och baksida. Gunilla visade förslag till skolavsnittets förstasida. Där visades ”första läseboken” som användes i Gothems skola på 1930-, 40- och 50-talen. Deltagarna önskade en text till denna sida. Man kommenterade också gruppbilden från en juniorutflykt till Tjelders på 40-talet. Många har hjälpt till att identifiera personerna och man ansåg att namnlistan ska med även om den inte är komplett.

Sockenföreningens styrelse ska besluta om hur många exemplar som ska tryckas. Det kan även bli aktuellt att beställa flera av Skrift 1. Upplysningsvis kan nämnas att Krampbroboden har inga skrifter kvar att sälja och i Wessman&Pettersson fanns förra veckan endast en. Gunilla har skickat in flera ansökningar om bidrag till tryckkostnader och hon bevakar ansökningstiderna.

Söndagen den 5 juli hoppas vi kunna presentera Skrift 2, som alltså handlar om Kyrkan, frikyrkan och skolan.

Så till det vi nu har framför oss, Skrift 3. Gunilla berättade om det som kan bli en del av innehållet. Här några exempel: Samhället med vägar, post, handelsbodar, brandkår, flyktingar, personer och föreningsliv. Framförallt kommer här allt det som Leo under flera år samlat om idrotten i socknen. Det blir ett stort avsnitt eftersom gothemsborna varit flitiga idrottsutövare under åtskilliga decennier. Hjälp Leo att leta fram idrottsbilder. Visserligen tycks han ha en hel del, men det kan ännu finnas många för honom okända.

Leo gav en fin skildring av sockenbornas långa kamp för en samlingslokal. Varför hade man så svårt att enas om behovet var så stort? Det var många frågor som den här kvällen svepte förbi. Vi funderade över personer som det vore fint att berätta om. Nu gäller det att alla tänker till och också på nytt letar bland fotografier och annat om sockenlivet i sina gömmor.

Skrift 3 kommer således att få ett blandat innehåll med en avgränsning mot fiske, jordbruk och skogsbruk. Dessa delar planeras till Skrift 4.

Den 11 och 12 april kommer det att hållas en gotländsk bokmässa i Almedalsbiblioteket. Sockenföreningen har bokat ett bord där vi kan visa och sälja Skrift 1.  Gunilla hörde efter vilka som kunde hjälpa till.

Därefter tackade hon alla deltagare och hälsade välkommen till nästa

Öppen bok tisdagen den 14 april kl. 19.00 i Gothems bygdegård.

 

Antecknat av Lilly Vävare