Öppen bok 41

Öppen bok 41

Anteckningar från den 14 april 2015

I bygdegårdens kök träffades denna kväll tolv personer: Lennart Andersson, Margit Arweson, Gunilla Carlson, Lars-Ulle Gadefors, Gunnel Jakobsson, Ulla Jakobsson, Astrid Johansson, Bengt Karlsson, Åsa Karlsson, Lotta Landerholm, Leo Lövdahl och Lilly Vävare.

Det blev en bra kväll med aktiva deltagare och ett blandat intressant innehåll. Gunilla inledde med den gotländska bokmässan, som helgen innan hållits på Almedalsbiblioteket och där vår sockenförening visade och sålde Skrift 1 men även syföreningsboken. Förutom Gunilla hade Leo, Lilly, Lotta, Åsa och Lars-Ulle varit där. Alla tyckte det var bra att vi deltagit i mässan och bl.a. Lotta hade fått kontakter som kan vara till nytta för det fortsatta arbetet.

Skrift 2 är nu klar och Hasse ska i dagarna beställa den första provboken. Gunilla visade det tänkta utseendet på fram- och baksidan samt aktualiserade innehållet i den 190 sidor stora skriften. Deltagarna var mycket positiva. Sockenföreningens styrelse ska på sitt nästa möte besluta om tryckning av skrift2 och troligen också om eventuellt ytterligare exemplar av Skrift 1, som är i det närmaste helt slutsåld.

Så till Skrift3, som ännu inte har något arbetsnamn, men som kan komma att innehålla allt utom gårdarna, fisket samt jord-och skogsbruk. Gunilla tog upp tanken från en tidigare träff om att vi ska försöka få med berättelser om personer i socknen. Som ett exempel på detta visades ett uppslag från tidningen Spördagar 1/2003 som handlade om Anna Knutas. Många påminde sig om tidningsartiklar om gothemsbor och som de sparat. I Lennarts många pärmar bör det också finnas en hel del att hämta. Därför bestämdes det att vi nästa gång letar fram vad som finns. Lennart tar med sina pärmar.

Som alla intressanta Öppen bok- kvällar togs skiftande ämnen upp.

Lotta hade av Bengt Brolin fått frågan om det funnits Ångbolag i Gothem. Ingen av de närvarande kände till något.

Leo efterlyste bilder på Bernhard Nilsson och Alrik Johansson till avsnittet om Skytteföreningen.

Lennart visade foton från Hemvärnet och ett tennstop, vandringspris 1952-59.

Vem skriver om lottor och hemvärnssamariter?

Mats Arweson berättar på en inspelning från 1996 om Mathias Arwesons tre bilar, från omkring 1924 till någon gång på 1940-talet. Bilarna skulle användas vid fiskförsäljningen.

Någon påminde oss om ”drickbilen” och ”slaktbilen”.

Leo har skrivit om brottarklubben och tyngdlyftning. Lilly hade hört Mats Arweson berätta om att de hämtade bly från den strandade skutan Finnström till tyngdlyftningsredskapen. Så blev den skutans historia berättad.

Lotta hade genom Sven-Olof Gahnström fått reda på en del om Detlof Cedergren, som drev lanthandel i Gothem redan från slutet av 1870-talet. Hans konkurs 1896 blev troligen en anledning till att Lars Peter Norrby fick lämna sin gård vid Nors. Här finns en intressant lanthandlare att forska vidare om.

Gunnel visade upp ett loppisköp. Det var Malmqvist/ Mosskins ”Jag kan läsa”, som användes i Gothems skola när hon var nybörjare.

Så återstod bara för Gunilla att tacka för en trevlig kväll och uppmana alla att ta med vad man har som kan användas när vi ska skriva om sockenbor. Nästa träff blir ett arbetsmöte.

Måndagen den 18 maj kl.19.00 i bygdegården. ( obs! ny veckodag)

 

Antecknat av Lilly Vävare