Öppen bok 44

Öppen bok 44

Anteckningar från den 4 augusti 2015
Det var en fin sommarkväll när vi samlades till sockenboksträff vid Vitviken. De som kom var Lennart Andersson, Hans Arweson, Margit Arweson, Jan Carlson, Gunilla Carlson, Ulla Carlson, Inga Ekengren, Leif Ekengren, Lars-Ulle Gadefors, Gunnel Jakobsson, Astrid Johansson, Åsa Karlsson, Lotta Landerholm, Anders Stenström, Kristina Stobaeus, Nils Stobaeus, Lasse ”Bagarn” Wahlström och Lilly Vävare.
Gunilla hälsade oss välkomna och berättade hur vi jobbar på med Skrift 3 och vad den i stort ska innehålla. Eftersom några var nya i Gruppen gjorde hon också en tillbakablick på det arbete som varit. Efter en presentationsrunda övergick vi till ”laget runt”. Här följer något av det som togs upp.
Foto på Samuel Hellberg funnit i ett tidningsurklipp.
Basar på 30-talet vid Botvaldavik.
”Vi i Gothem”, materialsamling pågår.
Foton från syföreningar, JUF och idrotten lämnades. Lilly bad Gunnel att se om hon har något foto från Bygdegårdens syförening.
Foton, som kanske är intressanta lär finnas hos Lundström, som äger ”Gat- Jakens” gamla hus.
Lotta ägnar sig åt det som handlar om jord- och skogsbruket. Hon ombads att till Skrift 3 skriva något utifrån de amerikabrev som Åsa bevarat.
Jan berättade om Karl Sjöberg, f. 1778, boende vid Magnuse. Han var socknens skrivkarl och med en stark position i bygden.
Kristina efterfrågade minnen och berättelser om skomakare Pettersson och hans dotter Magny. Familjen äger sedan många år det hus skomakaren bodde i. De sparat något av hans gamla skomakarutrustning.
Före kaffet ville Gunilla uppmärksamma oss på att Leif i sommar gått runt och sålt 77 sockenböcker och som ett särskilt tack för detta ville sockenföreningen bjuda Inga och honom på kaffet.
Efter pausen läste Gunilla sägner som Anna Boman berättat och Jan även en som Säwe upptecknat. Till sist fick vi höra Gunilla läsa Arne Mallins berättelse från sin uppväxt på Körkrum. Ett litet smakprov från Skrift 3.
Med en extra uppmaning att fortsätta söka foton till kommande skrifter tackade Gunilla för en innehållsrik kväll och hälsade alla välkomna till nästa träff som blir i bygdegården måndagen den 28 september kl. 19.00.

Antecknat av Lilly Vävare