Öppen bok 45

Öppen bok 45
Sommaren är slut och till Öppen bok-träffarna möttes vi återigen i bygdegården. De femton som kom var Hans Arweson, Margit Arweson, Lennart Andersson, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson, Lars-Ulle Gadefors, Gunnel Jakobsson, Astrid Johansson, Bengt Karlson, Åsa Karlson, Lotta Landerholm, Leo Lövdahl, Anders Stenström och Lilly Vävare.
Gunilla hälsade oss välkomna och började med att informera om var arbetet med Skrift 3 befinner sig just nu. Det finns gott om material och en del ämnen föreslås till Skrift 4 i stället. Det kan exempelvis gälla Båtsmän, JUF, Handlare, byordning och jaktföreningen. I Skrift 4 ska vi ju också få plats med Fisket samt Jord- och skogsbruket. Vi planerar nu för att Skrift 3 och 4 ska ha ungefär lika många sidor som Skrift 2. På frågan om vad Skrift 3 ska heta sa Gunilla att det inte är något bestämt än. Däremot har det kommit flera förslag och alla är välkomna med att bidra.
Gunilla berättade också om ett material från 1981 som Astrid lämnat. Det handlade om en studiecirkel i gammaldags matlagning. Kursen leddes av Kerstin Olofsson och avslutades med en festlig hembygdsdag, där man samtidigt bildade Gothems hembygdsförening. För att vi skulle få uppleva något från dessa dagar läste Gunilla lite ur ett tidningsreportage som Eva Sjöstrand skrivit.
Som vanligt bidrog deltagarna med ett och annat. Lennart förevisade en telefon från 1901 och Åsa hade med sig många gamla foton.
Till avsnittet om handelsbodar har Harald lämnat en del material från den handelsbod Klas Nyström hade vid Hangre. Om ett lite misslyckat besök där handlar några verser som Gunnar Arweson skrivit och som Gunilla läste för oss.
Det blev också en livlig diskussion om Gothems två kalvarpar, där Lars-Ulle var sakkunnige. Den mest kända är Suderbys-kalvarpen, som man ännu i dag kan peka ut platsen på. Alla spår av Hangreby-kalvarpen, som låg på Brunnskullvägen, blev förstörda i samband med skogsplanteringarna efter branden 1950.
Från Margareta Hermansson hade vi fått en bild på en tavla, som så tydligt illustrerade att barn av många olika skäl bodde i Gothem under längre eller kortare tid. Det var finlandsbarn, berlinerbarn, fosterbarn och sommarbarn.
I Skrift 3 är det tänkt att några bysar ska få vara med, och för att påminnas om detta fick vi lyssna till Risto Leino som sjöng om SValings-Hans och bysen.
Ja, det fanns mycket att samtala om och man beslöt att träffas igen
tisdagen den 27 oktober kl. 19.00 i bygdegården.
Gunilla tackade för en trevlig kväll och önskade alla välkomna till Öppen bok 46.

Antecknat av Lilly