Öppen bok 46

Anteckningar från den 27 oktober

Årets sista Öppenbok-träff samlade tretton deltagare. De var Lennart Andersson, Margit Arweson, Gunilla Carlson, Jan Carlson, Ulla Carlson, Lars-Ulle Gadefors, Astrid Johansson, Bengt Karlson, Leo Lövdahl, Anders Stenström, Kristina Stobaeus, Nils Stobaeus, och Lilly Vävare.

Gunilla välkomnade och berättade om arbetet med Skrift 3. Liksom vid förra träffen presenterade hon innehållslistan. Vi har fått så mycket material att den här boken beräknas bli något tjockare än den förra. Det mesta är nu färdigskrivet. Hasse behöver ju få texterna till årsskiftet. En del måste kanske sparas till Skrift 4.

Kristina berättade om att hon och Nils funderar på att skriva om de skomakarredskap, som de funnit efter skomakare Pettersson, vars stuga de nu sen länge äger. Hon skulle få hjälp av en i dag verksam skomakare, eftersom det inte är så lätt att veta hur redskapen användes. Deltagarna tyckte ämnet var intressant.

Leif Ekengren hade kontaktat Lars-Ulle för att få veta något om vattenkvarnar och kanske också vattensågar i Gothem. Det blev lite diskussion, men någon entydig förteckning kunde vi inte göra, utan Lars-Ulle och Leif får jobba vidare.

Så kom frågan upp om titeln på Skrift 3. Gunilla berättade om olika förslag, som diskuterats under sommaren. Från senaste basgruppsmötet fanns ett förslag: Om föreningsliv, förändringar och händelser.

Gunilla hade sen också föreslagit: Om föreningsliv, förändringar och berättelser.

Titlarna diskuterades, men ingen samstämd åsikt blev tydlig.

Bland föreningarna som ska presenteras är Gothems arbetarekommun, som Lilly skrivit om. Under det år som arbetet med alla föreningar pågått har vi frågat efter andra politiska föreningar, men utan resultat. JUF var ju inte partipolitisk. Nu berättade Astrid om att Centerpartiet hade haft två avdelningar i Gothem. Den ena var SLKF, Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund. Hon hade själv varit kassör och skulle nu tillsammans med Kerstin Olofsson skriva om föreningen, vilket välkomnades. Om den andra föreningen fick vi inte veta så mycket, men i bästa fall blir också den dokumenterad.

Arvid Björklund, Busarve, hade i en liten bok skrivit ner alla de verser han skrev till olika högtidsdagar i socknen. Gunilla gav ett smakprov på hans diktarkonst och läste ”Tre verser om göken”, som han deklamerat i Kaupungs änge den 6 juni 1948.

Efter kaffet läste Gunilla för oss vad Arne Mallin skrivit om sin mormor Emma Johansson. Den berättelsen finns i vad Arne skrivit om sin uppväxt på Körkrum, som kommer i Skrift 3.

Nästa Öppen bok blir fram på vårkanten. Den annonseras i På gång och för de som inte har dator ska vi höra av oss på annat sätt.

Gunilla tackade så alla för allt gott arbete under året och önskade oss välkomna till nya träffar 2016.

Antecknat av Lilly Vävare